Menu 06 - 53 29 88 66

Riolering

Wanneer een tuin grondig op de schop gaat, kan het soms zo zijn dat de riolering ook een kundige blik kan gebruiken. Dat kan zijn omdat de riolering dermate gedateerd is dat deze aan vervanging toe is. Maar het kan evengoed zo zijn dat u uw tuin zodanig anders ingericht wilt hebben, dat de huidige riolering niet langer op de juiste plaats ligt. Dan vraagt het onze expertise om dit opnieuw met u te bekijken.

Bij het aanleggen van een nieuw terras is tevens belangrijk om te zorgen voor een goede waterafvoer. Op strategische plaatsen kunnen draingoten en eventueel een schrobputje worden geplaatst. Waar nodig kan een drainagesysteem worden aangelegd indien de bodemstructuur hierom vraagt.